Contact

Voorzitter: Jacqueline van Kleef
(tel. 0343 520175)  

Secretaresse: Gerrie de Mos
(tel. 030 2688852)

Penningmeester: Tineke van Es
(tel. 0343 520878)

Contributie: €240 per jaar.

Projectkoorleden betalen €100 per project.

Bank: NL45INGB 000 762 3216

E-mail: vrouwenkamerkoordriebergen@gmail.com